A Pieski

A Pieski on saamelainen kirjoittaja ja esiintyjä kotoisin Dálvadasista (Ochejohka) ja Helsingistä. Taiteessaan A Pieski tutkii queer-alkuperäiskansalaisuuden, dekolonisaation ja kaikenlaisten transitioiden ja rajapintojen teemoja, pyrkien löytämään vapautusta. Häntä koskettavat erilaiset tavat joilla ihmiset, yhteisöt ja muut elolliset entiteetit kannattelevat ja rakastavat toisiaan – hän tahtoo painottaa yhteisöjen ja yhteyden tärkeyttä myös taiteen tekemisen prosesseissaan.

A Pieski (they/he) is a Sámi indigenous writer and performer from Dálvadas (Ochejohka) and Helsinki. In their art, A Pieski explores the themes of queer indigeneity, decolonization, all kinds of transitions, and borderlands, seeking to find liberation. He is touched by the different ways people, communities, and all living entities hold and love each other – and they want to emphasize the importance of communities and connection also in the processes of their art.