Aino Aksenja

Aino Aksenja (s.1986) on taiteilija joka työskentelee eri tekniikoilla, usein kameran, tilan tai tarinoiden kanssa. Elämä ja taide kietoutuvat yhteen teoksissa, jotka voivat olla paikkasidonnaisia installaatioita, itsekeksittyjä rituaaleja tai jotain käsin tehtyä: tekstiiliteos, puutarha, kirja. Työskentelyn keskiössä on etsiminen, läsnäolo ja pakenemisen ja juurtumisen ristiriita. Aksenja asuu Helsingissä, ja hänen teoksiaan on esitetty ympäri Suomea ja ulkomailla.

Aino Aksenja (b.1986) is an artist who works in different media, often with a camera, space or stories. Life and art intertwine in works that can be site-specific installations, made-up rituals or something handmade: a textile piece, a garden, a book. In the centre of her practice are searching, presence and the contradiction of escape and belonging. Aksenja is based in Helsinki and her works have been shown across Finland and internationally.