Ann Jäderlund (SE)

Tukholmassa syntynyt ja asuva Ann Jäderlund (s. 1955) on ennen kaikkea lyyrikko, mutta kirjoittanut myös näytelmäkirjallisuutta. Hänen esikoisteoksensa Vimpelstaden ilmestyi 1985. Rytmi on Jäderlundin runoissa tärkeää, ja hän antaa sanojen saada arkikielen ylittäviä merkityksiä. Kokoelmassaan Blomman och människobenet Jäderlund tutkii proosan käyttöä runouden ehdoilla. Johdatus Jäderlundin kirjailijuuteen löytyy Åsa Beckmanin teoksesta Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter (2002).

Ann Jäderlund, född 1955 och bosatt i Stockholm, är framför allt lyriker men har också skrivit dramatik. Ända sedan sin debut med Vimpelstaden 1985 har hon konsekvent följt en egen linje: hon låter inte bara orden ha de innebörder de har i vardagsspråket, genom att låta språket sjunga avvinner hon orden nya och hemlighetsfulla betydelser. Rytmen är viktig i hennes dikter och hon dröjer gärna vid vissa ord som vartefter får starka laddningar. En introduktion till hennes författarskap finns i Åsa Beckmans Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter från 2002. I diktsamlingen Blomman och människobenet, närmar hon sig prosan – hon prövar att använda sig av prosan på poesins villkor.

Kuva/Foto: Ulla Montan