Katja Raunio

Katja Raunio on taidehistorioitsija (FM) ja käytännöllisen filosofian opiskelija. Hän on opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Runokuussa keskustellaan Raunion tekeillä olevasta romaanista.

Kuva: Teos/Heini Lehväslaiho