Kristiina Taivalkoski-Shilov

Kristiina Taivalkoski-Shilov on monikielisen käännösviestinnän professori ja koulutuksesta vastaava varajohtaja Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella, jossa hän opettaa kääntämisen teoriaa ja kääntämisen etiikkaa sekä ohjaa graduja ja väitöskirjoja. Vuosina 2013–2016 hän oli rahoitettuna tutkijana pohjoismaisessa hankkeessa “Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context”. Hän on julkaissut paljon kääntämisen historiaa ja äänen käsitettä koskevia artikkeleita. Viimeisin tutkimus koskee käännösteknologian hyödyntämistä kaunokirjallisuuden kääntämisessä ja kääntämisen ympäristökysymyksiä.