Raisa Marjamäki

Raisa Marjamäki on käsillään ajatteleva runoilija, suomentaja ja kustannustoimittaja, jonka kolmas runokokoelma Ihmeellistä käyttäytymistä on imenyt vaikutteita paikoista ja kieliolosuhteista Skotlannista Kainuuseen. Teos ihmettelee ja pyrkii todistamaan nykyisyyttä (”en ole valinnut tätä aikakautta/eikä sekään ole valinnut minua”) juurettomuuden ja paikallistumisen näkökulmasta. Miten jatkuva paikan vaihtuminen vaikuttaa kokemukseen ympäristön tilasta? Miten kotimaasta voi kirjoittaa? Onko ilmastonmuutos erilainen eri kielillä?