sprechbohrer (DE)

Kölniläinen puhetaidetrio sprechbohrer (Sigrid Sachse, Harald Muenz, Georg Sachse) perustettiin vuonna 2004 esittämään tekstejä musiikin perspektiivistä, sijoittuen musiikin, fonetiikan ja kirjallisuuden välimaastoon. Jäsenten monipuoliset kokemukset musiikin säveltämisen ja tulkinnan sekä kirjallisuuden ja fonetiikan alueilla yhdistyvät ja täydentävät toisiaan. sprechbohrerin töissä nämä elementit muodostavat yhtenäisen, transgressiivisen, monikielisen lähestymistavan.


https://www.sprechbohrer.de/

Kuva: Natalia Reich