Postitaide 2020

Postitaide 2020 -näyttelyssä on esillä runouslehti Tuli & Savun postitaidekutsuun lähetettyjä töitä teemalla ”2020”.

Postitaide (engl. mail art) kehkeytyi 1950- ja 60-luvuilla, ja sillä on yhteyksiä monitaiteiseen Fluxus-ryhmittymään. Muodoissaan se hyödyntää esimerkiksi kollaasia, visuaalista runoutta ja muita kuvan ja tekstin yhdistelmiä, mutta sitä ei määrittele mikään tietty muoto tai tekniikka vaan ainoastaan se, että teos lähetetään postissa. Postitaide korostaa tasavertaisuutta, ja sen henkeen kuuluu, että kaikki lähetetyt teokset hyväksytään mukaan kuratoimatta. 

Teoksia saapui postikortilla ja muussa koossa ympäri Suomea ja muualta maailmasta. Teoksia lähettivät niin yksittäiset tekijät kuin työparitkin. Osa osallistujista käyttää omaa nimeään, osalla on nimimerkki ja osa on tyystin nimettömiä. 

Teosten skannatut versiot on julkaistu Tuli & Savun liitteessä. Monet teoksista kuitenkin hyödyntävät materiaalista ulottuvuuttaan niin, että ne pääsevät todella oikeuksiinsa vasta nyt, kun ne asetetaan näytteille alkuperäisessä muodossaan, kolmiulotteisina ja oikeassa koossa. 

Yhteistyössä Stoa, Tuli & Savu ja Nihil Interit.

Sijainti

Turunlinnantie 1,
Itäkeskus, 00900 Helsinki