virate.me: Manuaali

virate.me -kollektiivi esittää: Manuaalin on kineettinen äänikirja, joka uudelleenjärjestää äänikirjaformaatin elementtejä. virate.me-esitystaideryhmän teos esittelee kineettisen äänikirjan teknologisia, ruumiillisia ja äänellisiä prosesseja. Teoksessa ääneen luettu teksti välittyy kuulijalle graafisen notaation ohjaaman liikekielen, sensoripohjaisen äänijärjestelmän ja algoritmisen kääntimen tuottamien käännösten avulla. Ihmisesiintyjän ja ääniteknologian vuorovaikutus luovat kompleksisia ja monitulkintaisia kielellisiä tiloja, jotka haastavat ajatuksen kuunneltavuudesta tekstin vastaanottamisen ehtona. Teos on tutkielma digitaalisen kapitalismin kielisuhteesta ja äänikirjan taiteellinen dekonstruktio.

Teoksen teksti, dramaturgia ja luenta Klaus Maunuksela, äänisuunnittelu, kompositio ja esitys Walter Sallinen. Visuaalinen suunnittelu: Ville Niemi. Äänitys: Kaj Mäki-Ullakko.

Lisätietoja: https://virate.me/manuaali

https://nokturno.fi/poem/manuaali/

Sijainti